Mirgatie Trajecten

Migratieprojecten

U staat voor een migratie van (een gedeelte van) uw ICT? Onze uitgebreide ervaring in verhuizingen, uitbreidingen, migraties naar nieuwe omgevingen en fusies kan voor uw organisatie van grote waarde zijn.

Een migratie begint bij een goede inventarisatie, een plan van aanpak, een risicoanalyse en het vastleggen van afspraken. Na akkoord verzorgen wij de migratie voor en samen met u; daarbij coördineren wij graag de activiteiten van alle betrokken partijen en personen. Na het daadwerkelijke migratiemoment dan wel het in productie nemen van de ‘nieuwe’ omgeving ondersteunen en verzorgen wij de nazorg, eventueel aan de hand van een training en/of handleiding.

Zodra de migratie is voltooid, komt de opleverdocumentatie beschikbaar en worden afspraken vastgelegd tussen u, het beheer en de servicedesk.

Back to Top